Körkort för personbil och släp

Här hittar du all information och hjälp för att få köra med personbil och tungt släp!

Automatväxel
Utökad B

På körlektionen för B96 går vi igenom säkerhetskontrollen och det man ska kunna för att framföra kombinationen på ett säkert och smidigt sätt.

Your image
BE

På körlektionen för BE går vi igenom säkerhetskontrollen, den utökade säkerhetskontrollen, det särskilda manöverprovet och det man ska kunna för att framföra kombinationen på ett säkert och smidigt sätt.

 

Information om körkort


                                                                                          

Information om personbil och tungt släp- vad du behöver veta...

B 96


Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort. Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet.

Med ett körkort med utökad B-behörighet (B96) får du dra ett släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

Du har körkort med behörighet B. 
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader. 
Du har fyllt 18 år. 
Du har gjort ett godkänt körprov. 
Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. 
Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt. 


                                                                                          


BE


Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil. Till skillnad mot behörighet B eller utökad B har BE-behörigheten inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter, som är högst 3 500 kg för B och högst 4 250 kg för utökad B. För BE- behörigheten gäller dock att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte får överstiga 3 500 kg.

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

Du har svenskt körkort med B-behörighet. 
Du har körkortstillstånd. 
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader. 
Du har fyllt 18 år. 
Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). 
Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.Priser - Personbil och släp

Utbildningar

Böcker

Körlektioner