Körkort för motorcykel

Här hittar du all information och hjälp för att uppfylla dina drömmar om körkortet!

Man skall ha egna MC-kläder och hjälm till sina körlektioner!

Automatväxel
MC - A1

Your image
MC - A2

Your image
MC - A

 

Riskettan MC

Den 9/7 kommer vi hålla i Risk 1:an mc. Det går att boka in sig nedan eller genom att ta kontakt med oss via mail:


9 Juli
 

Information om körkort

Info från Trafikverket

Ta en titt på "manöverprovet" från STR.

motorcycle

För MC


Information om MC-körkort - vad du behöver veta...

A1


Körkortsbehörigheten A1 ger rätt att köra lätta motorcyklar vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kg. Åldersgränsen för A1 är 16 år.


För att få ett A1-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla

Du har körkortstillstånd. 
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader. 
Du har fyllt 16 år. Du har gått riskutbildning. 
Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).  
Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt 

Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel.


Krav för att få övningsköra


För att få övningsköra för behörighet A1 ska du:

ha fyllt 15 år och 9 månader 
ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för 
ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat 

När du ska övningsköra privat ska handledaren ta med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån. Den som är handledare ska följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser. Övningskörning med motorcykel får bara ske med en medföljande elev. 
Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.A2


Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW. Åldersgränsen för A2 är 18 år.


För att få ett A2-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla

Du har körkortstillstånd. 
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader. 
Du har fyllt 18 år. 
Du har gått riskutbildning. 
Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Har du redan tagit ett A1-körkort behöver du bara göra ett körprov. 
Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Du som har ett giltigt körkort för motorcykel och har gått riskutbildning för motorcykel, behöver inte gå någon ny riskutbildning när du ska göra körprov för en högre motorcykelbehörighet

Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel.


Krav för att få övningsköra


För att få övningsköra för behörighet A2 ska du:

ha fyllt 17 år och 6 månader 
ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för 
ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat 


När du ska övningsköra privat ska handledaren ta med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån. Den som är handledare ska följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser. Övningskörning med motorcykel får bara ske med en medföljande elev. 
Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.A


Körkortsbehörigheten A ger rätt att köra alla tvåhjuliga motorcyklar oavsett slagvolym eller motoreffekt.
Åldersgränsen för A är 24 år. Men har du haft behörigheten A2 i minst två år kan du ta körkort behörighet A från 20 års ålder.


För att få ett A-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla

Du har körkortstillstånd. 
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader. 
Du har fyllt 24 år. (20 år om du haft A2-körkort i minst två år) 
Du har gått riskutbildning. 
Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). 
Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt. 

Du som har ett giltigt körkort för motorcykel och har gått riskutbildning för motorcykel, behöver inte gå någon ny riskutbildning när du ska göra körprov för en högre motorcykelbehörighet.

Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel.


Krav för att få övningsköra


För att få övningsköra för behörighet A ska du:

ha fyllt 23 år eller ha fyllt 19 år och 6 månader under förutsättning att du har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och 6 månader
ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för 
ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat 


När du ska övningsköra privat ska handledaren ta med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån. Den som är handledare ska följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser. Övningskörning med motorcykel får bara ske med en medföljande elev. 
Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.Priser - Motorcykel

Utbildningar

Böcker

Körlektioner

Risk 1 & 2