Sample title

Taxiförarlegitimation

Här hittar du all information och hjälp för att få köra taxi.

Vi hjälper dig

Det är inte enkelt att klara av taxiförarlegitimationen helt på egen hand!

Allt du behöver

Vi har en utbildning som hjälper dig på vägen!

För tillfället har vi ingen möjlighet att hålla Taxiutbildningar.
Kontakta oss för mer information. eller 0520-13350.

 

Information om körkortInformation om taxiförarlegitimation

Kunskapsprov


Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du uppfyller kraven för taxiförarlegitimation.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor.
Du väljer själv i vilken ordning du gör de olika delproven. För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste alla tre delprov vara godkända inom sex månader från det först godkända delprovet.

Det teoretiska provet för taxiförarlegitimation är datoriserat och består av tre delprov: 

Delprov 1: kartläsning 
Delprov 2: säkerhet och beteende (omfattar körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren samt fordonskännedom) 
Delprov 3: lagstiftning (omfattar taxitrafiklagstiftning och trafiklagstiftning) 

Samtliga delprov för taxiförarlegitimation måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet. Körprov


Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken, att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt och att du kan köra på ett passagerarvänligt sätt som krävs av en taxiförare.

Innan du får genomföra körprovet ska du visa upp ett giltigt svenskt körkort med behörighet B eller ett giltigt utländskt körkort med behörighet B, som är utfärdat i annan stat inom EES. Om du inte har ett giltigt svenskt körkort ska du dessutom visa upp en giltig och godtagbar ID-handling.


Körprovet

Fordonskontroll- 
Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna kontrollera funktioner och upptäcka fel och brister. 

Passagerares säkerhet- 
Du ska kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen. 

Körning i landsvägs- och gatutrafik- 
Körningen ska vara minst 35 minuter och omfatta körning mot ett angivet mål och med en angiven färdväg. Du ska visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att använda din erfarenhet och ditt omdöme. Du ska även visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt. Du ska tillämpa trafikreglerna med god uppmärksamhet, anpassa hastigheten, placera bilen rätt på vägen samt inriktat på beteendet. 

Sinnesnärvaro och omdömesförmåga- 
Du ska ha god sinnesnärvaro och omdömesförmåga, särskilt i komplicerade trafiksituationer, vid vändning på väg och i risksituationer.


Godkänt körprov

När du har gjort alla tre delprov av kunskapsprovet och körprovet med godkänt resultat ska du ansöka om taxiförarlegitimation.
Taxiförarlegitimationsutbildning Kursupplägg

2 lärarledda teoritillfällen á 70 min. 
2 st 70 min körlektion, vill man ha fler körlektioner går det att köpa till

Material som ingår: STR:s Taxibok med övningshäfte och kartbok 

mer information eller ring kontoret 0520-133 50


Priser - Taxi

Utbildningar

Böcker

Körlektioner